پرش به محتویات

اسکنر ریالیتی هیدیفای

این یک اسکنر TLS است که به شما کمک می‌کند شبکه‌های مختلف را اسکن کنید و بر اساس لیستی از SNI‌ها بهترین SNI را برای ریالیتی روی شبکه خود پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص توسعه می‌توانید دستورالعمل‌های مشارکت در پروژه ما را مطالعه نمایید.

⚙️ نصب

نصب این اسکنر دارای دو بخش است. بخش نخست یک اپلیکیشن سمت سرور است که باید روی سرور شما نصب شود و بخش دوم نیز یک اسکریپت سمت کلاینت است که باید روی کامپیوتر شما نصب گردد.

🛠️ نصب سمت سرور

 • ابتدا نیاز است شما هسته Xray کاستوم شده ما را روی سرور خود با استفاده از دستور زیر نصب کنید:
# حذف ایکس‌ری قدیمی
bash -c "$(curl -L https://github.com/XTLS/Xray-install/raw/main/install-release.sh)" @ remove 

# تنها اگر هیدیفای‌منیجر دارید
systemctl stop hiddify-xray 

# نصب ایکس‌ری کاستوم شده هیدیفای

bash -c "$(curl -L https://github.com/hiddify/Xray-core-custom/raw/main/install-release.sh)" @ install

# تنها اگر هیدیفای‌منیجر دارید
systemctl start hiddify-xray
 • حالا باید یک فایل کانفیگ با SNI خالی را روی پنل خود ایجاد کنید یا از کانفیگ زیر استفاده نمایید:
curl -o server_config.json https://raw.githubusercontent.com/hiddify/Hiddify_Reality_Scanner/main/server_config.json

echo "---------------IPV6---------"
echo "vless://hiddify@$(curl -6 ip.sb):11443/?fp=chrome&security=reality&pbk=Z84J2IelR9ch3k8VtlVhhs5ycBUlXA7wHBWcBrjqnAw&sid=6ba85179e30d4fc2&sni=www.google.com&type=tcp&flow=xtls-rprx-vision&encryption=none#Hiddify"

echo "---------------IPV4---------"
echo "vless://hiddify@$(curl -4 ip.sb):11443/?fp=chrome&security=reality&pbk=Z84J2IelR9ch3k8VtlVhhs5ycBUlXA7wHBWcBrjqnAw&sid=6ba85179e30d4fc2&sni=www.google.com&type=tcp&flow=xtls-rprx-vision&encryption=none#Hiddify"
 • سپس می‌بایست کانفیگ را با Xray مثل کامند زیر اجرا نمایید. این کار یک سرور Xray موقت برای تست ایجاد می‌کند:
xray run -c server_config.json
 • می‌توانید کانفیگ ریالیتی را به شکل زیر استفاده نمایید:
vless://hiddify@SERVER_IP:11443/?fp=chrome&security=reality&pbk=Z84J2IelR9ch3k8VtlVhhs5ycBUlXA7wHBWcBrjqnAw&sid=6ba85179e30d4fc2&sni=www.yahoo.com&type=tcp&flow=xtls-rprx-vision&encryption=none#Hiddify

🛠️ نصب سمت کلاینت

برای سمت کلاینت کافیه از Pypi استفاده نمایید و کامند زیر را ارا نمایید:

pip install -U hiddify_reality_scanner


🚀 استفاده پایه

جهت اجرای این اسکنر ابتدا پایتون را روی سیستم خود نصب کنید، سپس یکی از دستورات زیر را روی کلاینت خود اجرا نمایید:

python -m hiddify_reality_scanner "vless_link"
#or
hiddify_reality_scanner "vless_link"

دقت شود که به جای vless_link می‌بایست کانفیگ ریالیتی خود را جایگزین نمایید.

🚀 استفاده پیشرفته

 • اگر بخواهید پارامترهای بیشتری را هنگام اسکن در نظر بگیرید، می‌بایست از دستور زیر روی کلاینت خود استفاده نمایید:
hiddify_reality_scanner --jobs 10 --limit 100 --sni yahoo.com,google.com "vless_link"
 • در اینجا:
 • پارامتر jobs 10-- تعداد اسکن همزمان را تعیین می‌کند. اگر از این پارامتر استفاده نکنید، مقدار دیفالت اسکن همزمان ۱۰ می‌باشد.
 • پارامتر sni-- نیز SNIهای مورد نظر را برای اسکن مشخص می‌کند.
 • پارامتر limit 100-- تعداد دامنه‌هایی که کار می‌کند را در لیست نتایج خروجی به ۱۰۰ دامنه محدود می‌کند.اگر از این پارامتر استفاده نکنید، مقدار دیفالت لیست خروجی ۱۰ می‌باشد.

 • اگر بخواهید لیستی از SNIها را به اسکنر بدهید، می‌بایست از دستور زیر استفاده نمایید:

hiddify_reality_scanner --jobs 10 --limit 100 --sni path_to_the_list "vless_link"
 • در اینجا:
 • پارامتر jobs 10-- تعداد اسکن همزمان را تعیین می‌کند. اگر از این پارامتر استفاده نکنید، مقدار دیفالت اسکن همزمان ۱۰ می‌باشد.
 • پارامتر sni path_to_the_list-- مسیر مربوط به لیست SNI مورد نظر را مشخص می‌کند.
 • پارامتر limit 100-- تعداد دامنه‌هایی که کار می‌کند را در لیست نتایج خروجی به ۱۰۰ دامنه محدود می‌کند.اگر از این پارامتر استفاده نکنید، مقدار دیفالت لیست خروجی ۱۰ می‌باشد.

نکته: در حین اسکن، اگر می خواهید آن را قطع کنید، می‌توانید به سادگی از cTRL+c استفاده کنید.

📊 نتایج

خروجی اسکنر در فایل‌های results.txt و results.json روی کلاینت شما ذخیره می‌گردد. شما می‌توانید از این SNIها برای ایجاد دامنه‌های ریالیتی در سرور خود استفاده نمایید. نحوه ثبت دامنه ریالیتی در هیدیفای‌منیجر

نکته: اگر اسکنر سمت سرور را روی Hiddify Manager خود نصب کرده‌اید، پس از اتمام اسکن باید دستور زیر را اجرا کنید تا هسته اصلی Xray سرور شما فعال گردد.

systemctl start hiddify-xray

اخرین بروزرسانی: 30 مهٔ 2024

نظرات